ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПСИХОЛОЗИ В СЛУЖБА НА ХОРАТА, НАУКАТА И РАЗВИТИЕТО

picture1

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

bps-50

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) е най-старата и най-многочислената национална научна и професионална асоциация на българските психолози, призната за представител на българските психолози от Световния съюз на психолозите (IUPsyS), Международната асоциация по приложна психология (IAAP) и Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Мисията на ДПБ е да е отговорната научно-професионална общност на българските психолози в служба на хората, науката и развитието.

Стратегическата насоченост на работата ни е да създаваме, разпространяваме и прилагаме психологическите познания и методи за благополучието на хората и повишаването на качеството на живота им.

Всички програми, дейности и услуги на ДПБ са въплъщение на целите на сдружението ни:

  • да окуражаваме развитието и приложението в практиката на съвременната научна психология;
  • да стимулиране научно-изследователската работа в областта на психологическите науки, усъвършенстването на научно-изследователските методи и психосоциалните практики (диагностика, обучение, превенция, консултиране и психотерапия), имащи за цел да създадат благоприятни условия за прилагането на психологическите знания във всички области на живота на хората;
  • да се грижим за повишаване на квалификацията на българските психолози като изработваме и прилагаме най-високи стандарти за професионална етика, научно-изследователска и научно-приложна дейност,непрекъснато професионално усъвършенстване и добра професионална практика;
  • да обогатяваме и широко да разпространяваме знанията и постиженията във всички области на психологията у нас и в чужбина чрез организирането на научни и професионални срещи, професионални контакти, публикации и дискусии.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СРЕЩНЕТЕ С ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ РЕГИСТРИРАНИ ПСИХОЛОЗИ, ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДА РАБОТИМ СЪВМЕСТНО ПО НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ВАС, ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА!

office@psychology-bg.org

Следете и публикациите ни в FACEBOOK страницата ни

© 2001-2018 Bulgarian Psychological Society